LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

OCENA BIOFARMACEUTYCZNA

Oferujemy możliwość wykonania zaawansowanych badań uwalniania w warunkach
zbliżonych do warunków in vivo na potrzeby:

 

  • przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych różnych postaci leku,
  • równoważności farmaceutycznej,
  • określenia możliwości odstąpienia od klinicznych badań biorównoważności (biowaiver),
  • oszacowania prawdopodobieństwa sukcesu/porażki w badaniach biorównoważności,
  • określenia efektu induced dose dumping pod wpływem posiłku i/lub alkoholu,
  • wyznaczenia zależności in vitro – in vivo (IVIVR),
  • wyznaczenia i oceny korelacji in vitro – in vivo (IVIVC).
Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked