LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Ogólnopolska Konferencja Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych

20 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych, poświęconej badaniom klinicznym wyrobów medycznych oraz badaniom działania IVD.

Celem konferencji jest przedstawienie obecnego stanu wymagań prawnych dla prowadzenia badań klinicznych wyrobów medycznych oraz badań działania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, a także analiza wyzwań z jakimi mierzy się branża w tym zakresie.

Dziękujemy organizatorom za tak potrzebne wydarzenie!

Więcej:

Konferencja Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych

Organizatorami Konferencji są Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl. Rolę Partnera Strategicznego wydarzenia pełni Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Natomiast Patronami Honorowymi Konferencji są Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych oraz Agencja Badań Medycznych.

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked