LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Aparaty do badania uwalniania substancji leczniczych z różnych postaci leku

  • Półautomatyczny zestaw do badania uwalniania substancji leczniczych z różnych postaci leku metodą przepływową w obwodzie zamkniętym/otwartym w konfiguracji on-line firmy SOTAX, skłądający się z: aparatu CE7 smart, pompy CP 7-35, media selector MS 47, splitera i spektofotometru UV-Vis
  • Półautomatyczny zestaw do badania uwalniania substancji leczniczych z różnych postaci leku metodą przepływową w obwodzie zamkniętym/otwartym w konfiguracji on/off-line, skłądający się z: aparatu SOTAX CE7 smart, pompy CP 7-35, kolektora frakcji C 615 ze spliterem i modułem strzykawkowym, media selector MS 47 i spektrofotometru UV-Vis
  • Zautomatyzowany zestaw Vision Microette firmy Teledyne Hanson Research pionowych komór dyfuzyjnych Franza do badania uwalniania i przenikania substancji leczniczych z płynnych i półstałych postaci leku
  • Półautomatyczny zestaw do badań uwalniania metodami koszyczkową/łopatkową/łopatki nad dyskiem/mini-vessels & mini-padles/immersion cells w konfiguracji on/off-line, skłądający się z: aparatu ATS Xtend wyposażonego w systemy Hollow-Shaft, Return Line i Media Replacement, pompę CP, stację filtracyjną FS, kolektor frakcji SAM S i spektrofotometr UV-Vis
  • Manualny aparat łopatkowy Erweka DT 126 light
  • Półautomatyczny zestaw do badania uwalniania metodą ruchomego cylindra, składający się z aparatu Agilent G7970A Bio-Dis Reciprocating Cylinder w konfiguracji on/off-line, systemu in-line filters z kaniulami, pompy perystaltycznej Agilent 89092A Multichannel Pump i spektrofotometru UV-Vis Agilent Cary 8454 z systemem Multicell i oprogramowaniem UV-Visible GLP ChemStation
Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG