LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Historia

Pomysł na laboratorium GENERICA zrodził się w 2016 roku i uzyskał aprobatę inwestora (Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zbąszyniu). Następnie przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek „Budowa i wyposażenie infrastruktury do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych” do konkursu nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” WRPO na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego. Nasz projekt został oceniony pozytywnie i uzyskał rekomendację do dofinansowania. W pierwszym kwartale 2017 podpisaliśmy umowę na realizację projektu, a 16 maja 2017 nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę laboratorium i rozpoczęcie realizacji prac infrastrukturalnych. W październiku 2017 wzięliśmy udział w V Kongresie Przedsiębiorczości, zostając jednocześnie laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności. Po roku budowy, wyposażeniu laboratorium w unikalną aparaturę analityczną oraz skompletowaniu wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu, przeszliśmy do realizacji etapów prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu. Jego zwieńczeniem była organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich połączona z możliwością zwiedzania naszego laboratorium badawczo-rozwojowego.

Lata 2018-2020 to okres rozbudowy naszego laboratorium o obszar wytwarzania. Uzyskaliśmy dofinansowanie projektu pt.: „Inwestycja w środki trwałe w celu wdrożenia wyników prac B+R oraz innowacyjnych rozwiązań przy produkcji wyrobów farmaceutycznych” w ramach Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw WRPO na lata 2014-2020. Ta infrastruktura badawcza umożliwi nam rozwój własnych wyrobów medycznych, które Regionalne Centrum Zdrowia tworzy na bazie posiadanej technologii wytwarzania kolagenu kosmetycznego pochodzenia rybiego. W latach 2019-2022 realizujemy projekt pt.: „Opracowanie technologii wytwarzania wraz z oceną kliniczną nowych opatrunków absorpcyjnych na bazie rybiego kolagenu do leczenia ran o różnej etiologii” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG