LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Sprzęt

Laboratorium analityczne

Aparaty do badania uwalniania substancji leczniczych z różnych postaci leku

 • Półautomatyczny zestaw do badania uwalniania substancji leczniczych z różnych postaci leku metodą przepływową w obwodzie zamkniętym/otwartym w konfiguracji on-line firmy SOTAX, skłądający się z: aparatu CE7 smart, pompy CP 7-35, media selector MS 47, splitera i spektofotometru UV-Vis
 • Półautomatyczny zestaw do badania uwalniania substancji leczniczych z różnych postaci leku metodą przepływową w obwodzie zamkniętym/otwartym w konfiguracji on/off-line, skłądający się z: aparatu SOTAX CE7 smart, pompy CP 7-35, kolektora frakcji C 615 ze spliterem i modułem strzykawkowym, media selector MS 47 i spektrofotometru UV-Vis
 • Zautomatyzowany zestaw Vision Microette firmy Teledyne Hanson Research pionowych komór dyfuzyjnych Franza do badania uwalniania i przenikania substancji leczniczych z płynnych i półstałych postaci leku
 • Półautomatyczny zestaw do badań uwalniania metodami koszyczkową/łopatkową/łopatki nad dyskiem/mini-vessels & mini-padles/immersion cells w konfiguracji on/off-line, skłądający się z: aparatu ATS Xtend wyposażonego w systemy Hollow-Shaft, Return Line i Media Replacement, pompę CP, stację filtracyjną FS, kolektor frakcji SAM S i spektrofotometr UV-Vis
 • Manualny aparat łopatkowy Erweka DT 126 light
 • Półautomatyczny zestaw do badania uwalniania metodą ruchomego cylindra, składający się z aparatu Agilent G7970A Bio-Dis Reciprocating Cylinder w konfiguracji on/off-line, systemu in-line filters z kaniulami, pompy perystaltycznej Agilent 89092A Multichannel Pump i spektrofotometru UV-Vis Agilent Cary 8454 z systemem Multicell i oprogramowaniem UV-Visible GLP ChemStation

Automatyczna stacja do kalibracji pomp SOTAX

 •  SOTAX Calibration Station

Stacja do automatycznego przygotowania, podgrzewania, odgazowania i dozowania płynów do uwalniania

 • SOTAX Media Preparation Station

Dynamiczny kontroler do monitorowania i zmiany pH buforów wodorowęglanowych

 • pHysio-grad z oprogramowaniem pHGrad_v8.0

Spektrofotometry UV-Vis

 • Analytik Jena SPECORD 210 Plus Dissolution z oprogramowaniem ASpect UV
 • Agilent Cary 8453 z systemem Multicell i oprogramowaniem UV-Visible ChemStation
 • Agilent Cary 8454 z z systemem Multicell i oprogramowaniem UV-Visible GLP ChemStation

Ultra-wysokosprawny chromatograf cieczowy

 • Shimadzu Nexera-i LC-2040 3D Plus z detektorem PDA z systemem Method Scouting i oprogramowaniem LabSolutions DB z modułami PDA oraz Multi Data Report

Wysokosprawny chromatograf cieczowy

 • Shimadzu Prominence-i LC-2030C Plus z detektorami UV i refraktometrycznym RID-20A oraz oprogramowaniem LabSolutions DB z modułem GPC

Komory klimatyczne monitorowane za pomocą modułów GSM i oprogramowania APT-COM4 GLP Edition

 • Binder KBF P 240 z oświetleniem zgodnym z ICH Q1B
 • Binder KBF 240 – 2 szt.
 • Binder FED 115

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna

 • Liebherr LCv 4010 z rejestratorem TERMIO-2 i oprogramowaniem LogSoft

Chłodziarka laboratoryjna

 • Liebherr LKexv 3910 z rejestratorem TERMIO-2 i oprogramowaniem LogSoft

Łaźnia ultradźwiękowa

 • Bandelin Electronic DT 1028 H Sonorex Digiplus

Mieszadła magnetyczne

 • Cimarec Mobil Direct 150L- 2 szt.
 • IKA RT 10
 • DragonLab MS-H-ProT – 7 szt.

Oprogramowanie specjalistyczne

 • Binder APT-COM4 GLP Edition
 • WinSOTAXplus z modułem Cell Grouping
 • UV-Visible GLP Chemstation z modułami Dissolution Testing i Combined Report
 • Pakiet statystyczny Minitab 18
 • DissolutionComplex – program do porównywania profili uwalniania
 • StabilityComplex – platforma do zarządzania programami badań stabilności oraz gromadzenia i analizy danych z badań stabilności

Pipety automatyczne

 • Brand Transferpette S D-200
 • Brand Transferpette S D-1000
 • Brand Transferpette S D-5000
 • Brand Transferpette S D-10000
 • Brand HandyStep S

Pompy perystaltyczne

 • ISMATEC IPC 8
 • Agilent 89092A Multichannel Pump

pH-metr/konduktometr

 • Mettler Toledo SevenCompact Duo S213

Systemy oczyszczania wody

 • Merck Millipore Elix Advantage 15 ze zbiornikiem 100L
 • Merck Milli-Q IQ 7000

System produkcji sprężonego powietrza

 • Sprężarka Hydrovane HV02RM z osuszaczem adsorbcyjnym BEKO DRYPOINT AC122

Miernik temperatury

 • CHY 805 z czujnikiem TRP-1xPt100-TKb-Y60-A-4-300-2000-TSL

Wagi laboratoryjne

 • Mettler Toledo PL6001-L 2 szt.
 • Ohaus Explorer EX225DM/AD z oprogramowaniem SPDC Data Collection
 • Ohaus Explorer EX10202M z oprogramowaniem SPDC Data Collection

Wirówki laboratoryjne

 • Ohaus MINI FC5306
 • Ohaus Frontier Micro FC5515R

Wolumetryczny titrator Karla Fischera

 • Mettler Toledo Titrator Compact V20S

Zmywarka szkła laboratoryjnego

 • Miele PG 8583 AE-WW-AD-LD

Zestaw filtracyjny z pompą próżniową

 • Merck XX1504700 i WP6122050

Laboratorium technologiczne

Aparaty do uwalniania substancji

 • W budowie

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG