LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Analityka i analiza farmaceutyczna

Laboratorium farmaceutyczne GENERICA oferuje usługi w zakresie analityki i analizy farmaceutycznej zarówno dla surowców jak i produktów końcowych:

 

 • oznaczanie zawartości wody w surowcach i produkcie gotowym (w tym postacie stałe i półstałe) metodą Karla Fischera w zakresie 100ppm – 100%,
 • określenie straty masy przy suszeniu,
 • szeroko pojęta charakterystyka fizykochemiczna substancji czynnych i pomocniczych, w tym m.in. badania:

  – zgodności/kompatybilności substancji czynnej z inną substancją czynną (API-API) i/lub z substancjami pomocniczymi (API-EXP),
  – rozpuszczalności i szybkości rozpuszczania substancji czynnej (określenie specyficznej i/lub pozornej szybkości rozpuszczania wg FP),
  – przenikania substancji czynnej przez sztuczne błony biologiczne imitujące nabłonek jelita lub skórę,

 • potwierdzenie tożsamości, badania jednolitość dawki, określenie zawartości w gotowym produkcie,
 • badanie czasu rozpadu stałych postaci leku,
 • opracowanie metod kontroli międzyoperacyjnej,
 • użycie statystycznego projektowania eksperymentów DoE (Design of Experiments) do rozwoju i optymalizacji metod analitycznych,
 • rozwój metod wykorzystywanych w badaniach stabilności (stability-indicatng),
 • rozwój i walidacja metod i procedur analitycznych dla substancji czynnej, surowców i produktu leczniczego/kosmetycznego zgodnie z wytycznymi ICH,
 • rozwój i walidacja metod chromatografii żelowej/wykluczania (GPC/GFC) do analizy białek/polimerów,
 • opracowywanie metod badania uwalniania, zarówno w zakresie optymalizacji warunków badania uwalniania jak optymalizacji i walidacji metod oznaczania stężenia substancji leczniczych w płynach do uwalniania (UV-Vis, HPLC-UV lub HPLC-RID w oparciu o oprogramowanie Method Scouting),
 • transfer metod analitycznych pomiędzy laboratoriami.
Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG