LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Usługi eksperckie

Oferujemy możliwość konsultacji, profesjonalnego doradztwa, szkoleń jak i przygotowania ekspertyz (sporządzenie raportu ze stanu wiedzy w oparciu o przegląd piśmiennictwa naukowego i/lub baz patentowych) w zakresie:

 

1. Dostępności i równoważności farmaceutycznej:

  • badania uwalniania różnymi metodami, w tym projektowanie badań uwalniania z postaci leku w warunkach zbliżonych do warunków in vivo,
  • określenie możliwości odstąpienia od badań biorównoważności,
  • wytypowanie serii do badań klinicznych,
  • oszacowanie prawdopodobieństwa sukcesu/porażki w badaniach biorównoważności (przedkliniczna ocena właściwości biofarmaceutycznych),
  • wyznaczenie zależności in vitro/in vivo (IVIVR),
  • wyznaczenie i ocena korelacji in vitro/in vivo (IVIVC)

 

2. Analityki i analizy farmaceutycznej (rozwój i walidacja metod pomiarowych)

3. Preformulacji

4. Technologii postaci leku

5. Statystycznej analizy danych dla przemysłu farmaceutycznego, w tym optymalizacja metod analitycznych w oparciu o DoE, rozwój produktu leczniczego i procesu wytwarzania zgodnie z koncepcją Quality by Design (QbD)

6. Pozyskiwania dotacji ze środków publicznych na realizację projektów B+R

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked