LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Usługa liofilizacji

Oferujemy przeprowadzenie prób technologicznych liofilizacji wyrobów spożywczych, wyrobów medycznych lub formulacji farmaceutycznych.

Dysponujemy liofilizatorem półkowym Zirbus EKS 10, o powierzchni lioflizacji 1,2m2, z możliwością zapisu i monitoringu parametrów prowadzonego procesu (temperatura produktu, ciśnienie komory, przewodność produktu, temperatura półek lioflizatora, temperatura kondensatora). Pojemność skraplacza lodu: do 15 kg.

Możliwość załadunku i rozładunku liofilizatora w otoczeniu klasy A.

Oferujemy wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu receptur kosmetycznych i formulacji farmaceutycznych, a także podczas rozwoju procesu liofilizacji.

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG