LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Statystyczna analiza danych

Oferujemy statystyczną analizę danych na etapie rozwoju
jak i produkcji środków leczniczych i kosmetycznych:

 

  • walidacja metod pomiarowych: statystyki opisowe, ocena wartości odstających, ocena normalności rozkładu pomiarów, ocena niepewności pomiarów, ocena zakresu metody i liniowości (wyznaczanie zakresu liniowości), wyznaczanie krzywej kalibracji, wyznaczanie granicy wykrywalności (LOD) i oznaczalności (LOQ), określenie dokładności (odzysk), poprawności, precyzji, odtwarzalności, powtarzalności i odporności,
  • prace badawcze oraz optymalizacja metod analitycznych i procesów za pomocą oprogramowania Minitab: dobór odpowiednich metod modelowania, planowanie doświadczeń (Design of ExperimentsDoE) – projektowanie receptury postaci leku jak i procesu technologicznego, weryfikacja istotności wprowadzonych zmian, definiowanie przestrzeni projektowej (Design Space wg koncepcji Quality by DesignQbD),
  • porównanie profili uwalniania za pomocą programu DissolutionComplex: dobór odpowiedniego testu, tj. metody zależne (Weibull) i niezależne od modelu (czynniki podobieństwa f1 i f2, bootstrapping f1 i f2, odległość wielowymiarowa Mahalanobisa), przygotowanie raportu z przeprowadzonej statystycznej oceny podobieństwa preparatów pod względem dostępności farmaceutycznej.
Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG