LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Tabletki

Uzyskanie dyskryminacyjnych warunków badania uwalniania API z tabletek o natychmiastowym i/lub modyfikowanym uwalnianiu może być bardzo trudne. Dotyczy to szczególnie otrzymania takich wartości parametrów dostępności farmaceutycznej, które wykazują korelację z wynikami uwalniania i wchłaniania in vivo. Często zachodzi konieczność rozwiązania problemów technicznych podczas uwalniania, takich jak: flotacja, efekt stożka, problemy z filtracją lub dobór rodzaju i objętości płynu oraz warunków sink do badania uwalniania postaci zawierających trudno rozpuszczalne API. otrzymania takich wartości parametrów dostępności farmaceutycznej, które wykazują korelację z wynikami in vivo GENERICA oferuje możliwość badań uwalniania ze stałych doustnych postaci leku następującymi metodami: koszyczkową, łopatkową i przepływową.

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG