LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Implanty, stenty, wyroby medyczne

Implanty to preparaty stałe, o określonym kształcie i rozmiarach, przeznaczone do umieszczania w tkance podczas zabiegu chirurgicznego. Zawierają substancję leczniczą, która ulega uwalnianiu przez długi czas. Masą implantu i jego rozmiarami, a także rodzajem polimeru (w przypadku implantów biodegradowalnych) można regulować szybkość uwalniania i czas działania leku. Z kolei stenty wieńcowe i obwodowe często powleka się biodegradowalnymi powłokami polimerowymi zawierającymi na ogół silnie działające API o działaniu antyproliferacyjnym, cytostatycznym czy immunosupresyjnym. Czas uwalniania ze stentu wynosi na ogół od 30 do 90 dni. Metoda przepływowa okazała się być odpowiednią metodą do określania przyspieszonej elucji substancji czynnej i charakterystyki uwalniania leku z form implantowalnych, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach monografii farmakopealnych. Okazuje się, że profil uwalniania uzyskany in vitro w ciągu 24 godzin może odzwierciedlać 30-dniowy profil uwalniania in vivo, zapewniając metodę uwalniania in vitro, która rejestruje cały profil uwalniania stentu. Specjalna konstrukcja komór przepływowych nadaje się również do badania uwalniania innych wyrobów medycznych, takich jak: powlekane soczewki kontaktowe, protezy naczyniowe, endoprotezy czy cewniki balonowe

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG