LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Zawiesiny, układy zdyspergowane

Badanie uwalniania z zawiesin doustnych czy parenteralnych polega na rozpuszczaniu substancji czynnej zdyspergowanej w ośrodku rozpraszającym. Same zawiesiny wydają się być kłopotliwym przedmiotem badań uwalniania, a na wynik tych badań istotnie wpływają m.in. lepkość i  gęstość ośrodka dyspergującego, rozmiary cząstek substancji leczniczej, a także dodatek substancji solubilizujących. Szybkość uwalniania API z zawiesin jest większa niż z tabletek ale mniejsza niż z roztworów. W celu zbadania dostępności farmaceutycznej zawiesin używa się aparatu łopatkowego, rzadziej przepływowego. Zaletą tego ostatniego jest możliwość pracy w wielu konfiguracjach (obwód otwarty i zamknięty) i możliwość stosowania różnych akcesoriów badania uwalniania (np. adapter dializacyjny do testów układów zdyspergowanych, w tym mikroemulsji. liposomów itp.).

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG