LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Kapsułki

Kapsułki twarde powodują wiele problemów w badaniach dostępności farmaceutycznej, takich jak flotacja, blokowanie oczek siatki koszyczka masą żelatynową, interferencja składników kapsułki czy cross-linking, warunkujący konieczność użycia płynów akceptorowych z enzymami. Kluczowe znaczenie w badaniach uwalniania ma zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych w celu rozwiązania tych problemów i zapewnienia powtarzalności wyników.

Miękkie kapsułki żelatynowe są skuteczną formą dostarczania leków doustnych, zwłaszcza tych trudno rozpuszczalnych w  wodzie. Wynika to z faktu, że ich wypełnienie może zawierać płynne składniki, które pomagają zwiększyć rozpuszczalność lub przepuszczalność leku przez błony biologiczne. Coraz więcej API, ze względu na ich słabą rozpuszczalność, jest formułowanych jako lipofilowe postacie dawkowania. Obecność lipidowych substancji pomocniczych może zwiększyć złożoność odpowiednich metod uwalniania i wymagać dodatkowej uwagi podczas ich opracowywania. Do badania dostępności farmaceutycznej substancji leczniczych z kapsułek żelatynowych miękkich, zawierających API rozpuszczone lub zawieszone w cieczy (a zwłaszcza w olejach), często zaleca się metodę przepływową.

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked