LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Transdermalne systemy terapeutyczne (TTS)

Z technologicznego punktu widzenia badanie szybkości uwalniania substancji aktywnej z TTS jest bardzo istotne, ponieważ od niej zależy ilość leku wchłoniętego w określonym przedziale czasowym. Faramkopee zalecają trzy metody badania,tj. z dyskiem nośnym, z komorą ekstrakcyjną i metodę wirującego cylindra. W praktyce, poza wymienionymi, zastosowanie znajdują jeszcze badania metodą przepływową i za pomocą dyfuzyjnych komór Franza. Mimo że wszystkie te metody są dobrze znane to ich opracowanie nie jest takie proste. Wynika to z faktu, że powierzchnia uwalniania systemu pozostaje w bezpośrednim kontakcie z płynem akceptorowym. Może to sprzyjać erozji powierzchniowej lub uwalnianiu do płynu akceptorowego wielkocząsteczkowych substancji pomocniczych (np. polimerów), które powodują interferencje podczas oznaczania ilościowego API.

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG