LABORATORIUM

GENERICA

nauka dla biznesu

Czopki, globulki

Stosowanych jest kilka metod badania dostępności farmaceutycznej z czopków i globulek. Jeszcze do niedawna żadna z nich nie była rekomendowana jako metoda standardowa. Obecnie Ph. Eur. do badania uwalniania substancji leczniczej ze stałych lipofilowych postaci leku zaleca aparat przepływowy. Z kolei do badania dostępności farmaceutycznej z czopków i globulek na podłożach hydrofilowych stosuje się aparat łopatkowy i koszyczkowy. Badania uwalniania API z czopków doodbytniczych i dopochwowych pozwalają na ocenę jakości wytworzonej postaci leku, powtarzalności procesu produkcyjnego oraz zachodzących zmian w trakcie przechowywania produktu leczniczego, które mogą wpłynąć na dostępność farmaceutyczną leku (w piśmiennictwie opisywano liczne problemy z tym związane, łącznie z całkowitym brakiem uwalniania substancji leczniczej).

Kontakt
Zapytanie ofertowe
Linked
ENG